Vlinderfonds wil Lingewaard leuker maken

  Verenigingen

Het Vlinderfonds streeft ernaar om Lingewaard nog leuker te maken door het steunen van allerlei initiatieven. Dat gebeurt bijvoorbeeld door donaties aan verenigingen voor de aanschaf van een instrument, of door het subsidiëren van gereedschappen om wilgen te knotten.

Lingewaard - Veel verenigingen uit Lingewaard hebben op die manier al een steuntje in de rug gehad. Er zijn concerten mogelijk gemaakt en ook het tuinbouwmuseum Mea Vota in Huissen is financieel gesteund door het fonds. Vorig jaar bestond het Vlinderfonds 25 jaar. Ter gelegenheid van dat zilveren jubileum werden honderden Lingewaardse senioren onthaald op zangconcerten in alle kernen van de gemeente.

Maar het fonds, dat in 1992 werd opgericht ter gelegenheid van een bankenfusie, wil nog meer doen om de samenleving te helpen. Daar wil het Vlinderfonds alle inwoners van de gemeente bij betrekken. Via de geheel vernieuwde website (vlinderfonds.nl) kunnen ideeën worden ingediend die voor een financiële ondersteuning in aanmerking komen. Dat kunnen kleinere projecten zijn in een wijk of kern, maar ook een wat groter evenement voor de hele gemeente. Verenigingen of instellingen die denken dat ze op een of andere wijze een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van het leefklimaat, mogen aankloppen bij het Vlinderfonds.

Aan een financiële handreiking zijn wel voorwaarden verbonden. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat projecten volledig worden gefinancierd door het fonds. Alle voorwaarden zijn te lezen op de website.

Meer berichten