Fietstocht De Vrolijke Trappers uit Gendt

  Verenigingen

De Vrolijke Trappers uit Gendt hebben een fietstocht uitgezet voor dinsdag 24 juli.

Gendt - Fietstocht Bemmel-Oosterhout-Valburg-Lent-Gendt. Uitgezet door Frits Joosten en Ben Berends. Voor noodzakelijke hulp onderweg Jan Verkuil 06-50216832

Gebruikte afkortingen:
r.a. rechtsaf - r.d. rechtdoor  - l.a. linksaf -  ri. richting – knp. knooppunt – dlw doodlopende weg

Start en finish: Sportpark "Walburgen" kantine 


 1.   Nijmeegsestraat  l.a.. ri Galgendaal en afrijden tot boven aan de Waaldijk.
 2.   Dijk vervolgen tot knp.97 dan naar knp.25 en naar knp.31
 3.   Van knp.31 richting knp.30 tot splitsing (afslag) Teselaar.
 4.   Op Teselaar links aanhouden en aan einde weg r.a.Zandsestraat
 5.   Daarna eerste weg l.a Ressensestraat bij stoeterij "Buitenzorg" weg   
       oversteken en l.a naar  knp.45
 6.   Daarna naar knp.42 daarna richting knp.43
 7.   Na Garage Zaat eerste stoplicht de weg oversteken daarna rode fietspad l.a.
      en na 25 meter rechts aanhouden.
 8.   Dit rode fietspad volgen langs park 15 tot knp 40  (plusminus 12.50 km)
 9.   Rechtsaf Nieuwedijk wordt Akkerstraat einde weg r.a.
10.  Rode fietspad volgen langs Pannekoekenhuis (pauzeplek) en bij  rotonde
       r. a.
11.  Direct r.a . viaduct over bij rotonde knp.22 weg over steken en r.a. rode
       fietspad op. 
12.  Einde rode fietspad r.a.  wordt  Reethsestraat bij bordje knp 43 l.a
       Eimerensestraat .
13.  Op T splitsing l.a Kloosterstraat. Aan einde bij splitsing (wit huisje) l.a.
14.  Na 100 meter l.a Logtesestraat .
15.  Bij aanduiding  knp 22 l.a. Stationstraat r.d over spoor Stationsraat blijven
       volgen 
16.  LET OP; Eerste kruising (huisnr.60) r.a Broekstraat, dan  l.a Dorpstraat
17.  Na schoolplein direct r.a Hoogsepad in 
18.  Einde Hoogsepad rechtdoor wordt Hoogsestraat, aan einde  r.a  Broekstraat 
19.  Eerste weg l.a. Woutersdijk, over spoor direct l.a. Zeegstraat (+/-  25 km.) 
20.  Einde Zeegsestraat l.a. Onderstalstraat blijven volgen (viaduct onder door ) 
21.  Na MHB links aanhouden blijft Onderstalstraat
22.  Bij splitsing l.a . Moordakkerstraat .knp 76  (let op)  l.a .weg oversteken
23.  Bij knp 39  r.a. (Watergoed pauzeplek)  Einde pad r.a richting knp 80      
24.  Dorpstraat uit rijden en bij het witte kerkje  de dijk op l.a
25.  De dijk blijven volgen langs camping de Altena (pauzeplek).
26.  Onder de brug de Oversteek door (let op ) daarna eerste pad r.a.
       (wandel/fietsbrug) over en onderaan l.a . langs de Waal pad afrijden.
27.  Einde pad r.a . Oosterhoutsedijk volgen.
28.  Onder oude Waalbrug door dijk volgen en voorbij de Sprok Waalstrand r.a.
       naar knp. 32. De Defensiedijk op.
29.  Defensiedijk blijven  volgen langs zandwinning tot dijk r.a. via Galgendaal 
       en  Nijmeegsestraat naar SportparkWalburgen.   (+/- 52 km)

Wilt u de stempelkaart even laten aftekenen, 
Als u niet tot de finish rijdt dan telefonisch afmelden bij Jan Verkuil 06-50216832
Wij zijn tot ± 17.00 uur aanwezig.
Het S.W.O.G. is niet aansprakelijk voor materiële schade en/of persoonlijke letsels.

Meer berichten