Foto: Henk Sluiter

Meester Martijn van Vuuren zingt

  Verenigingen

Vrijdag 23 maart 2018 was de jaarvergadering van de Stichting Actieve Senioren Angeren (SASA) in het Dorpshuis van Angeren.

Angeren - Op deze middag kon de voorzitter, Corry Wijlhuizen, zo'n 135 deelnemers en genodigden welkom heten. De secretaris en penningmeester brachten verslag uit over het jaar 2017. Dit was een goed jaar voor de SASA met ongeveer 350 deelnemers waarvan er 230 elke week deelnemen aan activiteiten. Ook waren er dit jaar voor het eerst in samenwerking met het Dorpshuis op 5 maandagen in de zomervakantie activiteiten. Dit alles is mogelijk door de inzet van de vele vrijwilligers die met een applaus werden bedankt.

Daarna werd er afscheid genomen van de secretaris, Marcelino Thuis, die met zijn werk voor de SASA stopte. De voorzitter dankte hem voor zijn inzet en het vele werk dat hij heeft gedaan. Zij overhandigde hem een boeket bloemen en een kadobon. Op deze middag werden er ook acht personen gehuldigd die al 25 jaar deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door de SASA, voorheen SOWA. Dit zijn Wim en Marian Polman, Willy Scholten-Peters, Grada Arends-Sluiter, Wim en Truus Janssen en Jos en Riek Bouwman. Zij kregen allemaal een oorkonde en een attentie. De jubilarissen waren blij verrast. Hierna sloot de voorzitter de vergadering en werd de koffie en thee geserveerd.

Na de pauze volgde een optreden van Martijn van Vuuren met zijn ensemble bestaande uit een trompettist, pianiste, accordeoniste en drummer. Veel liedjes van oude meesters zoals Wim Sonneveld, Frans Halsema, André Hazes, Toon Hermans en anderen werden prachtig gezongen en gespeeld. In de pauze werd een drankje geserveerd. Na de laatste klanken bedankte de voorzitter Martijn en zijn ensemble voor hun mooie optreden en wenste zij iedereen een wel thuis. Het was een mooie SASA-middag. Kijk voor informatie over de SASA, Martijn van Vuuren en foto´s van deze middag op de websites www.sasa-angeren.nl en www.martijnvanvuuren.nl

Meer berichten