NIEUWS VANUIT DORPSHUIS DE TICHEL

  Verenigingen

Nieuws vanuit dorpshuis De Tichel.

Haalderen - BINGO: iedere 1ste en 3de woensdagavond is er om 20.00 uur een bingoavond. De eerst komende bingoavonden zijn woensdag 7 febr./21 febr./7 maart en 21 maart.

Eetcafé: U kunt zich persoonlijk of telefonisch aanmelden bij de Tichel tot de maandagmiddag voorafgaand aan het open eetcafé. De kosten zijn € 4,00 p.p inclusief kop koffie of thee. Organisator is Stichting Welzijn Lingewaard die dit open eetcafé met behulp van vrijwilligers organiseert. Eerstkomende datums zijn: 15 febr./1 maart/15 maart.

Culturele avond: maandag 9 april aanvang 19.30 uur. Vrij entree, graag gift in collectebus.

De bibliotheek is een zelfservice bibliotheek. De openingstijden zijn gekoppeld aan openingstijden van het dorpshuis. Op maandag en donderdag is tussen 11.00 uur en 13.00 uur een medewerkster van de bibliotheek aanwezig.

Bij het participatiepunt kunt u terecht voor al uw vragen over maatschappelijke ondersteuning, leefbaarheid, zorg etc. Dit is telkens op de maandagmiddag in de even weken van de maand vanaf 13.00 uur tot 15.00 uur.

Het repaircafé is de laatste woensdagavond van de maand vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur

Wilt u informatie over de verenigingen, die hun clubhuis in de Tichel hebben, dan kunt u op de website van de Tichel kijken of bij de betreffende verenigingen. Ook kunnen onze medewerksters u altijd doorverwijzen naar activiteiten.

Zoekt u ruimte voor vergaderen, repeteren, cursussen, lezingen, musiceren of welke activiteit dan ook, wij komen graag aan uw wensen tegemoet. Kijk eens op onze website: www.dorpshuisdetichel.nl

Meer berichten