Huissense basisscholen lopen tegen kanker

  Sport

Basisschool IKC Sterrebos en IKC Abacus, beide uit Huissen, organiseren een sponsorloop. De opbrengst van deze loop is voor Roparun team-031 Lingewaard.

Huissen - IKC Sterrebos is een voorziening voor kinderen van 2 t/m 13 jaar. Met als uitgangspunt ‘samen zijn we sterker” ten behoeve van het kind, wordt kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang geboden. Bewegen is één van de speerpunten van Sterrebos. Mede daarom organiseert IKC Sterrebos de sponsorloop voor het goede doel op woensdag 3 april.
IKC De Abacus telt ongeveer 500 leerlingen van 0 t/m 12 jaar. De school is er voor alle gezindten en vindt dat naast lezen, taal en rekenen de kinderen ook betrokken moeten zijn bij alledaagse verschijnselen, zoals bijvoorbeeld kanker. Daarom de sponsorloop op vrijdag 12 april.
Roparun team-031 Lingewaard zet zich in voor mensen die met de ziekte kanker worden geconfronteerd.
Voor de sponsorloop gaan de schoolkinderen uit de bovenbouw met hun sponsoren (ouders, grootouders, buren, familieleden) een uitdaging aan. Ze gaan 2, 3 ,4 of zoveel als mogelijk kilometers lopen en krijgen als tegenprestatie een financiële bijdrage per kilometer of een vast bedrag. Deze bijdrage is in haar geheel bestemd voor team-031 die hiermee het leven van kankerpatiënten wat ‘meer acceptabel’ wil maken. Word je gevraagd voor een financiële bijdrage, sponsor de Sterrebos/Abacus-lopers en hun goede doel.
Op beide scholen wordt ook een wensboom geplaatst. De kinderen kunnen daarin een wens die ze hebben voor een zieke uit hun naaste omgeving, hangen. Na de sponsorloop wordt een wens uit de boom getrokken en zal Roparun team-031 de wens in vervulling doen gaan.
Woensdag 3 april en vrijdag 12 april sponsorlopen door de Sterrebos- en Abacus-school, tegen de vreselijke ziekte die kanker heet.

Meer berichten