Organisatie en Kerstman
Organisatie en Kerstman (Foto: C. Matzinger)

Bridgeclub Gendt: Kerstdrive 2018

  Sport

Op dinsdag 18 december 2018 werd in De Klok Horeca in Gendt de traditionele Kerstdrive van de bridgeclub Gendt gehouden.

Gendt - Deze drive was georganiseerd door de Kersttafelcommissie, bestaande uit Joke Kruip, Thea van Haren, Marian Berns en Truus Schrooten. De 84 deelnemende bridgers werden met koffie/thee en gebak ontvangen, waarna de avond werd geopend door de voorzitter, die in vogelvlucht de gebeurtenissen binnen de club van het afgelopen jaar de revue liet passeren. Vervolgens werd de bridgedrive gestart, die zodanig was opgezet, dat de leden niet met hun eigen bridgepartner speelden, maar samen kaartten met verschillende andere clubleden. Tegen het einde van de drive deed de Kerstman zijn intrede, die een rol had bij het verdere verloop. Hij bedankte de organisatoren (zie foto) alsmede de vrijwilligers, de wedstrijdleiding en het personeel van de Klok. Ook deelde hij de prijzen uit: winnares van de avond was Marijke Dekkers en door loting kreeg Thea Beusker de extra prijs. Tot slot kregen de deelnemers bij het verlaten van de zaal een aandenken mee naar huis, waarbij keuze kon worden gemaakt uit een kerstkaars of een Amaryllis. Al met al was het een bijzonder geslaagde avond.
Enkele leden, die door ziekte verhinderd waren aan de avond deel te nemen werden de volgende dag bezocht door twee leden van de commissie Lief en Leed, die hen een bosje bloemen brachten.
Voor meer informatie over het spel bridge en de bridgeclub Gendt kunt U terecht op de site: bridgeclubgendt.nl.

Meer berichten