Algemene Ledenvergadering Tennisclub Haalderen

  Sport

Via dit schrijven wil ik jullie, namens het bestuur, uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 22 februari 2018.

Haalderen - 

Aanvang         : 20.00 uur

Intekenen         : vanaf 19.30 uur

Locatie                 : clubgebouw ‘t Groene Greffeltje

Notenboomstraat 20 Haalderen

Tijdens deze bijeenkomst zullen we de volgende onderdelen de revue laten passeren:

  • ·         Verslag 2017 Jeugdcommissie
  • ·         Verslaglegging kascontrolecommissie
  • ·         Financieel Jaarverslag 2017 en begroting 2018
  • ·         Informatie betreffende “Haalderen Leeft” initiatief
  • ·         Discussie over de manier waarop onze club verder kan/ verder gaat
  • ·         Voorstellen nieuw lid/ nieuwe leden bestuur en/of commissies (nog in behandeling)
  • ·         Activiteiten voor en gedurende open toernooi (19-26 maart 2018)

Bestuur TC Haalderen

Meer berichten