Foto: PIXNIO - free images

Lingewaard Gelderse proeftuin met 5 miljoen euro subsidie?

  Politiek

De gemeente die het beste plan indient voor het aardgasvrij maken van een wijk, ontvangt van Provinciale Staten €5 miljoen subsidie als ‘Gelderse proeftuin’. GroenLinks vraagt of gemeente Lingewaard al bezig is met een plan om voor deze subsidie in aanmerking te komen.

Lingewaard - In december 2018 kregen gemeenten in Gelderland bericht over de subsidie ‘Gelderse proeftuin’. Zij kunnen tot en met 1 april 2019 een plan indienen voor het aardgasvrij maken van een wijk. De plannen worden beoordeeld op onder meer de financiële onderbouwing, planning en het draagvlak onder bewoners. Vóór de zomer besluiten Provinciale Staten wie het beste plan heeft ingediend en de €5 miljoen subsidie ontvangt.
Gezien de hoge kosten van het aardgasvrij maken van een wijk, en de urgentie daarvan, vindt GroenLinks het vanzelfsprekend dat ook de gemeente Lingewaard in aanmerking wil komen voor dit prachtige aanbod van de provincie. GroenLinks vraagt daarom welke wijk in Lingewaard
het college wil voordragen voor de provinciale subsidie en welke acties inmiddels zijn ondernomen daarvoor.

Meer berichten