Mogen rolstoelers met de (taxi)bus mee?

  Politiek

GroenLinks Lingewaard roept gemeente op gebruikers tijdig actief te informeren over noodzakelijke aanpassingen aan hun rolstoel.

Lingewaard - Met ingang van 1 juli 2019 dient iedere rolstoel voor vervoer in een bus(je) te zijn voorzien van een bepaald type gecertificeerde ‘vastzethaken’. Veel rolstoelen voldoen nog niet aan deze eis. Tot nu toe heeft noch de gemeente, noch RSR (RevalidatieService) rolstoelgebruikers hierover geïnformeerd. Omdat aanpassen van al deze rolstoelen enige tijd zal vergen, vraagt GroenLinks het college om rolstoelgebruikers snel actief ter informeren. Dit om het risico te voorkomen dat een vervoerder in openbaar vervoer of taxibus hen na 1 juli weigert mee te nemen.

Meer berichten