'Stank in Huissen door Groen Gas Gelderland'

  Ingezonden

Het actiecomite Huissen-Zand stuurt het volgende in: 

Huissen - ''Ruim anderhalf jaar draait Groen Gas Gelderland nu in het tuinbouwgebied Next Garden ( vroeger Bergerden) in Bemmel. De omwonenden zitten sindsdien echter nog altijd in de stank, welke door deze installatie wordt veroorzaakt. Er zijn reeds vele gesprekken gevoerd met Groen Gas en mevrouw Bieze. Zij is namens de provincie verantwoordelijk voor de komst van de biogasinstallatie.
In Huissen-Zand en regelmatig ook in Huissen-Stad is rioollucht te ruiken .De laatste weken is de stank iedere dag aanwezig, alleen de windrichting bepaalt welk deel van de inwoners er last van hebben. De buurt is niet tegen groen gas, zonnepanelen of windmolens, maar ze willen niet in de stank zitten       
Ons voorstel: Leg de installatie stil en zorg eerst dat de stank, welke bij de productie vrijkomt, wordt opgelost.Om dit voorstel kracht bij te zetten, is het belangrijk dat iedereen melding doet bij stankoverlast. Bel bij stankoverlast naar Provincieloket 026-3599999.''           

Meer berichten