Foto: Rolf Hensel

''BAM, dáár moet donder in en dáár een ritsellied"

  Cultuur

De samenwerking tussen Teejater PAN en Het Nieuw Betuws Kamerkoor (HNBK) voor het theaterproject ‘Manneneiland, van oorlogstijd naar sociëteit’ eind mei, begint artistiek vorm te krijgen. Er wordt inmiddels intensief gerepeteerd, de podiumdelen worden gebouwd, het lichtplan en de lichtbeelden zijn in ontwikkeling, de PR-plannen zijn gemaakt en muzikanten en instrumenten zijn of worden geregeld. Kortom, volop actie, waarbij op een aantal terreinen met gezamenlijke inbreng van PAN en koor.
Het allerbelangrijkst is natuurlijk de artistieke samenwerking. De sfeer hiervan wordt het best getekend door een beschrijving van de eerste bijeenkomst van de artistiek vertegenwoordigers van beide kanten. Ton Schurink, regisseur van PAN, met het draaiboek goed in zijn hoofd, slaat enthousiast op de tafel, BAM, en roept: “na die scene, daar moet donder in” en kijkt verwachtingsvol naar Frans van de Loo, dirigent en artistiek leider van HNBK. “O Fortuna uit Carmina Burana” roept deze onmiddellijk. “Ja ja! Met paukenslagen, bam bam bam bam” zegt Ton. Het enthousiasme is op beider gezichten, en op die van de andere aanwezigen, af te lezen en groeit naarmate de avond vordert. “… en bij die scene moet iets van een ritsellied komen, bestaat er zoiets”? “Ja zeker” zegt Frans, “alhoewel het meer een spreeklied is. Maar dat past perfect”. “Er is mist in een scene. Kunnen jullie een mistig lied inzetten?”. “Ja, doen we”. “Waar halen we de pauk en paukenist vandaan en hoe krijgen we dat gevaarte op de goede plek?”. “Ritsel ik wel” zegt Frans Polman van voormalig boekhandel Polman in Bemmel.
Zo ging dit gesprek tot diep in de nacht door. Een voorrecht om er bij te zijn en te zien hoe zo’n proces van wederzijdse artistieke beïnvloeding uitmondt in een samenhangend geheel van podium- en theaterkunst. In de oude Griekse theaterstukken had het koor een grote rol in het geven van kleur aan de teksten en het verbinden van de scenes aan elkaar. Ze hadden gelijk, toneel en koor zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het komende spektakelstuk is daar een bewijs van. Zeker ook door optimaal gebruik van de mogelijkheden van de nieuwe Theaterkerk in Bemmel.

Een lust voor oog en oor. Voorstellingen op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei en op zaterdag 2 juni (20.00 uur). Op zondag 3 juni om 15.00 uur is er een matinee voorstelling.

Het theaterproject ‘Manneneiland, van oorlogstijd naar sociëteit” is een initiatief van de “Sociëteit het Manneneiland” naar aanleiding van het 75 jarig bestaan. Het toneelstuk is geschreven door Erik Karel de Vries.

Meer berichten