Logo lingewaardactueel.nl


Bezoekers bekijken de panelen hoe Nederland er in 2050 uit moet zien, voorafgaand aan een symposium in Benmel. (foto: Ellen Koelewijn)
Bezoekers bekijken de panelen hoe Nederland er in 2050 uit moet zien, voorafgaand aan een symposium in Benmel. (foto: Ellen Koelewijn) (Foto: Ellen Koelewijn )

'Ik maak me zorgen over de natuur'

Vroeger zag ze nog wel eens merels en mussen in de tuin. Tegenwoordig bijna niet meer. Ze betreurt dat, geeft Karolien Janssen uit Bemmel aan. Ze hoopt deze middag het antwoord te krijgen hoe het tij wordt gekeerd op het symposium van de Stichting Lingewaard natuurlijk.

door Vincent Bos

BEMMEL – De stichting viert zijn zilveren jubileum. Centrale vraag op het symposium is hoe Lingewaard er in 2050 uitziet. Het is een afgeleide van Panorama Nederland waarin het College van Rijksadviseurs een toekomstperspectief van Nederland schetst.

"We doen dat aan de hand van vier thema's", zegt voorzitter Jac Lamerichs van de Stichting Lingewaard Natuurlijk in de theaterkerk in Bemmel, de locatie van het symposium. "Het gaat over de verduurzaming van de landbouw, de energietransitie, mobiliteit en verstedelijking en de klimaatveranderingen

Educatie

De stichting is 25 jaar geleden gestart als Bemmel Natuurlijk. Met de fusie van de gemeenten kon een naamswijziging in Lingewaard Natuurlijk niet uitblijven. De stichting maakt zich sterk voor het behoud van het landschappelijk gebied, doet veel aan educatie op zoals de basisschool als het voortgezet onderwijs en legt tijdens excursies het accent op natuurbeleving, zegt Jac Lamerichs.

"We komen op voor flora en fauna. Dan moet je denken aan de bescherming van vleermuis, huismus en bijen." Het symposium wordt door 125 mensen bijgewoond.

Scholieren hebben op tekeningen aangegeven hoe zij de wereld in 2050 zien. Een van hen denkt dat er dan veel smog is, ziet een dood hert en vooral veel huizen. Een ander denkt dat iedereen dan in een elektrische auto rijdt.

Karolien Janssen hecht er waarde aan dat we zorgvuldig omgaan met de bodem en de lucht. Ze is benieuwd welke plannen ontvouwd worden en hoe die plannen verwezenlijkt kunnen worden. "Ik maak me zeker zorgen over de natuur. Zelf probeer ik er al wat aan te doen. Ik verspil niets. Maar er zijn ingrijpender zaken nodig. Daar moet de overheid druk achter zetten."

Wim Campschroer is al net zo begaan met de natuur. Hij maakt deel uit van de vogelwerkgroep van de Lingewaard Natuurlijk en helpt bij het knotten van wilgen. "Ik ben benieuwd naar de visie op de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. De ruimte in ons land is zo verschrikkelijk beperkt. We moeten nadenken hoe we daarmee om moeten gaan."

Uiterwaarden

Hij noemt nadenken over de uiterwaarden een voorbeeld. Over de gevolgen van de ontgronding in de Gendtse Waard. "We moeten er in zekere zin voor zorgen dat die ontgronding zodanig gebeurt dat de natuur er voordeel van heeft. Als de ontzanding helemaal klaar is moet er wat overblijven waarmee je als gemeenschap wat kunt. Het ene deel dat twee jaar geleden is heringericht ziet er prachtig uit. Daar kunnen mensen van genieten."