Logo lingewaardactueel.nl

Panorama Nederland in Lingewaard

Stichting Lingewaard Natuurlijk viert haar 25- jarig jubileum met een bijzonder evenement.

Wij presenteren Panorama Nederland van 23 tot 29 augustus in de Theaterkerk in Bemmel.

Lingewaard hoort landschappelijk gezien tot de Gelderse Poort en zag er 25 jaar geleden anders uit dan nu en zal verder veranderen. In Panorama Nederland worden vier thema’s benoemd die bepalend zijn voor deze veranderingen: De verduurzaming van de landbouw, de energietransitie, veranderingen in wonen/mobiliteit en de klimaatadaptatie. Welke invloed hebben deze thema’s op het landschap van Lingewaard?

In de voorgaande weken hebben wij over de verduurzaming van de landbouw, energietransitie en veranderingen in wonen/mobiliteit een stelling geformuleerd waarmee u het eens of oneens kon zijn.

Deze week het thema: klimaatadaptatie
Met klimaatadaptatie bedoelen we de aanpassing aan de veranderingen van het klimaat. Door de klimaatverandering komen in ons land steeds vaker extreme weerverschijnselen voor: langdurige droogte en hogere temperaturen waardoor een watertekort ontstaat, hevige regenval met als gevolg wateroverlast, tornadoachtige stormen in de zomer. Het groener maken van de omgeving bevordert ons welzijn. Stenen tuinen moeten vervangen worden door groene tuinen en in balans zijn met waterbeheersing en klimaatbestendige groensystemen. De gemeente kan daarbij ondersteunend zijn.

Stelling 4:

Ik wil wel wat tegels uit mijn tuin halen om met planten een groene tuin in ons buurtje te maken.

Bent u het eens of oneens met deze stelling?

Graag uw reactie naar info@lingewaardnatuurlijk.nl

Nieuws uit Arnhem

Meer nieuws uit Arnhem >

Nieuwsoverzicht

Meer berichten