Logo lingewaardactueel.nl


Zonnepanelen
Zonnepanelen (Foto: Tonny Berns SLN)

Panorama Nederland met een blik op het landschap in Lingewaard

Bemmel - Stichting Lingewaard Natuurlijk viert haar 25- jarig jubileum met een bijzonder evenement.

Wij presenteren Panorama Nederland van 23 tot 29 augustus in de Theaterkerk in Bemmel.

Panorama Nederland is een ruimtelijke verbeelding van hoe Nederland de komende jaren kan veranderen. In Panorama Nederland worden vier thema’s benoemd die bepalend zijn voor deze veranderingen: De verduurzaming van de landbouw, de energietransitie, veranderingen in wonen/mobiliteit en de klimaatadaptatie.

Welke invloed hebben deze thema’s op het landschap van Lingewaard?

Over de verduurzaming van de landbouw hebben wij al eerder een stelling geformuleerd waarmee u het eens of oneens kon zijn.

Deze week het thema: energietransitie
Wat is energietransitie?

Energietransitie, vrij vertaald, is de omschakeling van olie, aardgas en steenkolen naar duurzame energie zoals zon, wind, aardwarmte. De afspraken over de energietransitie zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. Duurzaamheid en zuiniger omgaan met energie vinden de meeste mensen belangrijk. Zonnepanelen zijn favoriet.

1. Stelling 2: Ik sta positief tegenover zonnepaneelparken op industrieterreinen of langs de snelweg.

Bent u het eens of oneens met deze stelling?

Graag uw reactie naar info@lingewaardnatuurlijk.nl

Nieuwsoverzicht

Meer berichten