Logo lingewaardactueel.nl

Noaberschap bloembakken en bloemen

De bewoners van het Bavoplein in Angeren waren blij door het jaarlijks opfleuren van bloemen aan de lantaarnpalen door een sponsor uit Bemmel. Dit jaar kwamen daar bloembakken bij, nieuw gesponsord door Projectgroep Noaberschap.

Angeren - De gemeente heeft een subsidieaanvraag van het SNL, Senioren Netwerk Lingewaard, voor meer aandacht voor Noaberschap gehonoreerd. Noaberschap heeft SNL vertaald als burgerparticipatie op straat en pleinniveau. Op allerlei manieren probeert de overheid burgers te betrekken bij wat zich in de eigen woonomgeving afspeelt om zo de sociale samenhang te bevorderen. SNL wil de bewoners van de Lingewaardse kernen stimuleren projecten te bedenken die men als ‘eigen belang’ ervaart om daarmee de woon- en leefomstandigheden in eigen buurt beter en gezelliger te maken.

Na het indienen van de vraag of het Bavoplein Angeren hier voor in aanmerking kwam bij Projectgroep Noaberschap, is dit gehonoreerd.
De bewoners van het Bavoplein te Angeren, bedanken Projectgroep Noaberschap.

Meer berichten