Controle onderhoud dijken

Op maandag 17 juni 2019 start Waterschap Rivierenland met de controle van het onderhoud van de dijken in het hele rivierengebied. Ook de boezemkades en de kanaaldijken in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden worden gecontroleerd. We noemen dit de 'schouw'.
Onze dijkbeheerders controleren of de particuliere percelen aan de dijk gemaaid zijn. Het belangrijkste doel van het maaien is het behouden van een sterke grasmat op de dijken. Die stevige grasmat draagt eraan bij dat de dijken goed bestand zijn tegen het rivierwater bij hogere waterstanden. Ook is het controleren van de dijken op schades beter mogelijk als deze gemaaid zijn.

Zomerschouw
Eigenaren of gebruikers van dijkpercelen binnen de kernzone van de dijk moeten de dijktaluds en de bermen maaien. Het maaisel moet opgeruimd worden en alle distels en brandnetels moeten verwijderd worden. Dit moet voor 17 juni 2019 zijn gebeurd. Onze dijkbeheerder zal dit controleren.

Op tijd beginnen
Als het onderhoud niet op tijd in orde is, voert het waterschap het onderhoud uit, op kosten van de betreffende eigenaar. Op tijd beginnen met het onderhoud van de dijk kan dit voorkomen. Met elkaar kunnen we werken aan een goed dijkbeheer in het rivierengebied.

Meer berichten