Werkzaamheden N839 in Lingewaard

De A15 wordt doorgetrokken en aangesloten op de A12. De A12 wordt deels verbreed. Ter voorbereiding hiervan voert provincie Gelderland aan de N839 (gemeente Lingewaard) werkzaamheden uit. Komende tijd wordt er gewerkt aan verleggen van kabels en leidingen en er vindt nu archeologisch onderzoek plaats. Hiervoor is het nodig wegen af te sluiten.

Lingewaard - Tot juni 2020 duren de werkzaamheden die nodig zijn om de N839 Karstraat-Van Elkweg tussen Huissen en Bemmel aan te passen zodat deze goed aansluit op de veranderende situatie van de A15 en de A12. In de Baalsestraat, Papenstraat en Houtakker worden nu eerst de kabels en leidingen verlegd en er worden nieuwe leidingen aangelegd in de Dikelsestraat/Karstraat.

Archeologisch en explosieven onderzoek
Er vindt uitgebreid onderzoek plaats naar niet-gesprongen explosieven om het hele gebied vrij te maken van springstoffen uit de oorlog. Op dit moment wordt archeologisch onderzoek uitgevoerd, dat naar verwachting eind juni is afgerond.

Wegafsluitingen
De Baalsestraat bij de carpoolplaats wordt afgesloten en ook het fietspad tussen de rotonde Van Nispenlaan en de Baalsestraat is dicht. Fietsers worden omgeleid via Drieske. Vanwege het verleggen van kabels is de Linie ook tijdelijk afgesloten. De meest actuele verkeerssituatie en de omleidingen zijn te vinden op www.bereikbaargelderland.nl

Hulpdiensten

Met hulpdiensten zijn afspraken gemaakt. Zij kunnen er altijd door.

Werken aan de verbetering van de bereikbaarheid
Provincie Gelderland werkt samen met andere wegbeheerders aan een goed wegennet. Dit vergt regelmatig onderhoud en aanpassing. Deze werkzaamheden veroorzaken altijd hinder voor de weggebruiker. Deze hinder proberen we zoveel mogelijk te beperken. Het doortrekken van de A15 en de verbreding van de A12 is een grote wens van de regio. Minder files, betere doorstroming: goed voor de leefomgeving én de economie..

Meer berichten