Samenhang werkgroepen
Samenhang werkgroepen (Foto: Wim Meijer)

Gendt Vooruit naar klankbordbijeenkomst

In mei 2018 is door de gemeente Lingewaard het initiatief genomen voor het opzetten van een Integraal Gendts Ontwikkelplan (IGOP). De werkgroep, Gendt Vooruit geheten, had 18 februari 2019 een startbijeenkomst georganiseerd waarbij alle inwoners van Gendt waren uitgenodigd om hun ideeën te geven met betrekking tot de toekomst van Gendt.

Gendt - Na een enerverende en inspirerende avond met een grote opbrengst van knelpunten en ideeën, konden de werkgroep leden aan de slag. Alle ingebrachte informatie is zorgvuldig geclusterd en er zijn zes sub-werkgroepen aan de slag gegaan om de thema’s verder uit te werken en speerpunten te formuleren. De kozen thema’s zijn: · Ondernemen, werkgelegenheid en toerisme · Onderlinge betrokkenheid · Wonen en woonomgeving · Recreatie, bewegen en sport · Verkeer, veiligheid en bereikbaarheid · Natuur, duurzaamheid en milieu

Hoe nu verder?
De zes sub-werkgroepen zullen op 3 juni in de Klankbordbijeenkomst hun speerpunten bespreken met professionals, ambtenaren en andere partijen die mee kunnen denken over de mogelijkheden en haalbaarheid van de beschreven speerpunten.
Via de website GendtVooruit.nl is een samenvatting van de uitgewerkte speerpunten van elk thema in te zien. Volg ons via de website, Facebook, Instagram of gewoon door een gesprek met een van de werkgroep leden.

Meer berichten