Mathieu Geurts en Monique van Eechoud maken zich zorgen over de toekomst van de Open Academie in Bemmel. (foto: Ellen Koelewijn)
Mathieu Geurts en Monique van Eechoud maken zich zorgen over de toekomst van de Open Academie in Bemmel. (foto: Ellen Koelewijn) (Foto: Ellen Koelewijn)

'Bezorgd over toekomst van de kunst'

Ze zijn verontrust en bezorgd over de toekomst van de Open Academie in Bemmel. Het besluit van deze instelling om te stoppen met cursussen voor volwassenen heeft een aantal oud-bestuurders in het hart geraakt. Met een open brief aan de gemeente Lingewaard hopen ze op een kentering.

door Vincent Bos

BEMMEL – Acht oud-bestuursleden van de Open Academie in Bemmel zijn zich rot geschrokken van het nieuws. Ze betreuren het dat daarmee een einde komt aan bijna een halve eeuw kunstzinnige vorming voor volwassenen.

Reden voor het besluit van de Open Academie om te stoppen met educatieve activiteiten voor volwassenen is het ontbreken van financiële middelen. Ze noemen financiële hulp vanuit de gemeente onontbeerlijk.

"We maken ons ernstige zorgen over het voortbestaan van deze waardevolle voorziening", schrijven ze aan burgemeester en wethouders. Ze wijzen erop dat duizenden mensen door deelname aan de cursussen kennis hebben gemaakt met kunst en cultuur. Ze noemen de Open Academie een unieke voorziening en wijzen erop dat die in kwalitatief opzicht beter scoort dan vergelijkbare voorzieningen in onder meer Nijmegen. Overbetuwe ontbeert een dergelijke voorziening.

"We hebben ons gewend tot de gemeente omdat die de belangrijkste subsidiegever is", zeggen Mathieu Geurts en Monique van Eechoud namens de briefschrijvers. "De deelnemers betalen een eigen bijdrage aan de cursussen maar die is niet kostendekkend. We weten niet hoe de gesprekken tussen Open Academie en gemeente verlopen. Daar staan we buiten. We zijn niet meer betrokken bij de organisatie, maar dat neemt niet weg dat het besluit ons zeer raakt."

Het tweetal geeft aan dat ze met de open brief het maatschappelijke klimaat willen beïnvloeden. "We hopen met onze brief voor wat reuring te zorgen. We willen de zaak vlot trekken. De bal ligt bij het bestuur van de Open Academie", zeggen ze in een toelichting op het schrijven dat is ondertekend door Paul Benders, Niek Cox, Monique van Eechoud, Mathieu Geurts, Len Leemans, Piet Lemmen, Leon Swinkels en Betty van Waesberghe.

De gemeente bezuinigt in hun ogen op alles wat naar cultuur riekt. "Er wordt wel geld gestoken in gezonde voeding, lifestyle en bewegen. Over cultuur heeft niemand het meer", verklaren Mathieu Geurts en Monique van Eechoud. "De gemeente neemt de regie in breedtesport. Maar zou ook voor de cultuursector de regie moeten nemen."

Zonder culturele uitingen ziet de wereld er heel anders uit, menen ze. "Het lijkt zo vanzelfsprekend dat je overal kunst tegenkomt, maar niets is vanzelfsprekend." Het geeft aan hoeveel belang de groep hecht aan kunst in de gemeente.

Ze hopen dat de open brief de politieke partijen aan het denken zet en dat die vragen stellen over de huidige gang van zaken bij de Open Academie. De groep vreest verschraling van het cultuuraanbod als er niets gedaan wordt. Ze trekt aan de bel voor het helemaal te laat is.

Meer berichten