Foto: Ellen Koelewijn

Achttien inwoners koninklijk onderscheiden

Vandaag hebben achttien inwoners uit Lingewaard een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Eén onderscheiding werd uitgereikt in de gemeente Nijmegen aan Professor Doctor Joop Schaminee uit Bemmel vanwege zijn grote verdienste op het gebied van de vegetatiekunde aan de Universiteit Wageningen en de Radboud Universiteit Nijmegen. Schaminee uit Bemmel werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Alle overige zeventien inwoners uit Lingewaard werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Lingewaard - Verder een opsomming van de overige Lingewaarders die een lintje hebben ontvangen. En een greep uit hun verdiensten.
Wim Brandts (Angeren) is al decennialang nauw verbonden aan voetbalvereniging Angeren. Voetballer, jeugdbegeleider, voorzitter supportersvereniging en al twintig jaar voorzitter van de club. Ook is hij lid van werkgroep Leefbaar Angeren en is hij een warm pleitbezorger voor structurele woningbouw in Angeren. Daarin is hij gesprekspartner voor gemeente en ontwikkelaars bij woningbouwplannen.
Fred Otters (Bemmel) is al veertig jaar als leerkracht verbonden aan basisschool De Marang in Angeren. Daarnaast is hij als geluidstechneut actief bij de Theaterkerk Bemmel en ook in Huize Liduina heeft hij jarenlang vrijwilligerswerk gedaan.
Pim de Leede (Bemmel) is kok bij het Dominicanenklooster in Huissen. Maar in zijn vrije tijd is hij een deskundige op gebied van licht en geluid voor veel verenigingen.
Willy Hendriks (Doornenburg) is al vijftig jaar lid van koor Jekadee, waarvan ruim veertig jaar bestuurslid. Ook is hij voorzitter van het Ontmoetingscentrum en mede onder zijn leiding heeft dit centrum een moderne uitstraling gekregen.
Maarten van den Bosch (Gendt) is zeer verdienstelijk voor de plaatselijke EHBO. Ook is hij secretaris en instructeur bij de stichting Hart Safe en is hij ook actief voor de Nederlandse Reanimatie Raad.
Corrie Driessen-Derksen (Gendt) is zeer actief voor de kerkgemeenschap in Gendt. Als pastoraal werker ging ze voor bij afscheidsvieringen en nog altijd verzorgt zij de liturgische vieringen in zorgcentrum Hof van Breunissen.
Gerard Janssen (Gendt) is al ruim dertig jaar bestuurslid van de Historische Kring Gente. Als voorman van de afdeling Geografie en archeologie zijn veel zaken in kaart gebracht en vele veldnamen onderzocht. Ook zijn er belangrijke vondsten gedaan rondom het Merovingische grafveld in Hulhuizen.
Ria Offermans-van Deelen (Gendt) is al bijna dertig jaar vrijwilligster voor de Martinuskerk van de parochie Heilige Maria Magdalena. Ook is ze vrijwilligster bij het Participatiepunt Gendt. Namens de Zonnebloem bezoekt ze de ouderen en zieken. In Hulhuizen is ze een onmisbare kracht tijdens de speelweek.
Albert Berns (Gendt) al ruim veertig jaar verbonden aan Harmonie Sint Caecilia. Hij weet vooral jeugdige muzikanten te stimuleren.
Henk Eerden (Huissen) is voor diverse stichtingen in Huissen actief.
Klaas Nienhuis (Huissen) is voor veel instellingen bestuurslid geweest. Genoemd kunnen worden Woningstichting Sint Jozef, Wereldwinkel Huissen en Ondernemingsvereniging Huissen. Momenteel is hij voorzitter van Stichting Weldoen.
Kees van der Kwast (Huissen) is als bestuurslid van de Stichting voor Nationale en Stedelijke Evenementen de spin in het web bij de activiteiten rond Koningsdag, 4 en 5 mei, Sinterklaas en natuurlijk De Huissense Dag.
Teunie Kemperman (Huissen) is bestuurslid van Stinase en verantwoordelijk voor de publicatie en representatieve taken rond Koningsdag, 4/5-vieringen, Huissense Dag en Sinterklaasintocht. Daarnaast is ze actief voor de BOL in Bemmel.
Jan Wannet (Huissen) is ruim veertig jaar bestuurslid van het Sint Gangulhus en Sint Laurentiusgilde binnen de Stad Huissen. Binnen de Historische Kring Huessen is hij bestuurslid en leider van de sectie Heemkunde en redactielid van het Kringblad Mededelingen.
Paul Benders (Huissen) is vrijwilliger bij de Palliatieve Terminale Zorg Betuwe die het mogelijk maakt om thuis de laatste fase van zijn leven door te brengen. Ook is hij dertig jaar voorzitter geweest van de Klup Overbetuwe die al die jaren iedere week zorgt voor een plezierige vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking in De Brink. En lid van de Lokale Coöperatie Lingewaard Energie.
Hans Hoen (Huissen): veel activiteiten, evenementen of feesten worden op beeld en geluid vastgelegd door Hans Hoen. Hij was mede-auteur van twee boeken over Huissen-Zand en Huissens Centrum.
Theo van Vuuren (Huissen) is al ruim dertig jaar verbonden aan muziekvereniging Volharding. Fervent muzikant en momenteel al jarenlang voorzitter. Ook is hij leider van blaasorkest Torkest.

Meer berichten