Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport

Lingewaard - De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor windpark Caprice in Lingewaard een goede locatieonderbouwing op te nemen en te laten zien hoe negatieve effecten voor mens en natuur beperkt of voorkomen kunnen worden.

Het project
Steenfabriek Caprice wil in samenwerking met Renewable Energy Factory op haar eigen terrein twee windturbines bouwen met een gezamenlijk vermogen van 5 tot 10 MW. Het fabrieksterrein ligt aan de Nederrijn en is omgeven door natuurgebied de Gelderse Poort. De toekomstige snelweg ViA15 doorkruist het gebied. De twee windturbines zijn voorzien aan weerszijden van dit tracé. Voor het nieuwe park is een omgevingsvergunning nodig. Voordat de gemeente besluit over Windpark Caprice, worden de milieugevolgen van het park onderzocht in een milieueffectrapport.
 De gemeente Lingewaard heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Het advies
De gemeente Lingewaard wil in 2030 36%, en in 2050 100% van het energieverbruik duurzaam opwekken. Omdat het bestemmingsplan op het terrein van de steenfabriek geen windturbines toestaat is een vergunning nodig om te kunnen afwijken van het bestemmingsplan. Om hierover goed onderbouwde afwegingen te kunnen maken adviseert de Commissie in het milieueffectrapport te laten zien hoe deze locatie zich verhoudt tot andere mogelijke locaties in de gemeente, en te onderzoeken welke voorwaarden van belang zijn bij de plaatsing van de windturbines op deze locatie.
 Ook moet duidelijk zijn welke invloed het windturbinepark heeft op beschermde vogelsoorten en op het landschap. De Commissie vindt het daarbij van belang dat er zo breed mogelijk wordt gekeken naar maatregelen om de negatieve effecten van de windturbines te verminderen, zoals stilstand voorzieningen en de inpassing in het landschapsplan.

Meer berichten