Buurtpreventieborden in Doornenburg verplaatst

Werkgroep Doornenburg, themagroep leefomgeving en de beheerders van de Whatsapp-buurtpreventiegroepen in Doornenburg hebben in gezamenlijk overleg besloten om de borden met de aanduiding van Whatsapp-buurtpreventie, die nu binnen de bebouwde kom van Doornenburg staan, te verplaatsen naar de toegangswegen van Doornenburg.

Doornenburg - Bij alle toegangen tot de dorpskern komt nu een bord van buurtpreventie, dat dan in principe betrekking heeft op het gehele dorp. De reden hiervan is gelegen in de wens om het grote aantal borden binnen de bebouwde kom te verminderen. De borden in het buitengebied van Doornenburg blijven wel staan.

Oproep om deel te nemen aan de Whatsapp-beheerdersgroep
Alle bestaande Whatsapp buurtpreventie groepen en iedereen die erover denkt om een dergelijke groep in zijn of haar buurt op te richten kan zich aanmelden bij de wijkagent Jannieta Slurink. E-mailadres : jannieta.slurink@politie.nl. Men kan dan deelnemen aan de Whatsapp-beheerdersgroep en zo snel relevante meldingen van politie en van collega-groepen ontvangen.

Meer berichten