Mooi Gendt
Mooi Gendt (Foto: Niels Sparnaaij)

Zorg voor geen 'Brexit' in Gendt!

Zorg jij dat Gendt’s Ontwikkelingsplan geen 'Brexit' wordt?!

Gendt - De werkgroep Integraal Gendts Ontwikkel Plan (iGOP) bestaat inmiddels uit 8 personen. Een leuke start met mensen uit de diverse geledingen van de Gendtse samenleving. Waar deze mensen zich echter niet in onderscheiden is de leeftijd. Met alle respect, een groep mensen die allemaal de 40 jaar (ruim) voorbij zijn.

Zij zijn heel enthousiast gestart met de voorbereiding van de grote startbijeenkomst in februari 2019. Om in de ontwikkelplannen voor de komende tien jaar in Gendt ook de jeugdige wensen en ideeën een plaats te geven vragen wij aan de jeugdige inwoners van Gendt tussen de 15 en 40 jaar om bij te dragen in de plannen voor hun toekomst in een duurzaam en leefbaar Gendt. Schroom niet, laat je zien en vooral horen!!

Laat de ouderen niet alleen beslissen over de toekomst van Gendt! Maak er geen “Brexit” van!

Meld je aan op Gendt.Vooruit@gmail.com .

Meer berichten