Alie Boven gaat met de artsen artsen Wim Theuvenet (links) en David Schiettecate.naar Myanmar om mensen te helpen. (foto: Kirsten den Boef)
Alie Boven gaat met de artsen artsen Wim Theuvenet (links) en David Schiettecate.naar Myanmar om mensen te helpen. (foto: Kirsten den Boef) (Foto: Kirsten den Boef)

Aly Boven gaatnaar Myanmar

De eerste keer wist Aly Boven-Vrijhof uit Huissen niet wat ze kon verwachten in Myanmar. Volgend jaar gaat de operatieassistent er voor de vijfde keer heen. Omdat het noodzakelijk is om mensen te helpen. Ze maakt met het medisch team lange dagen. Er worden elke dag operaties uitgevoerd.

door Vincent Bos

HUISSEN – In de protestantse kerk aan het Raadhuisplein in Huissen geeft ze deze zondag een presentatie van het werk in Myanmar en legt ze uit wat het team in januari gaat doen. Ze ondersteunt daarbij de artsen Wim Theuvenet en David Schiettecate.

"We hebben samengewerkt in een kliniek in Velp. Ze hebben mij gevraagd mee te gaan. Vooral met het oog op de organisatie in de operatiekamers. Ik ben operatieassistent. Het leek me een geweldige ervaring om in het buitenland te werken. Daarom heb ik 'ja' gezegd. Wim is betrokken bij het werk in Myanmar. Het doel is mede om artsen op te leiden."

Het was voor de Huissense een onbekend avontuur in een onbekend land. "Ik wist weinig van Myanmar. Bovendien had ik nog nooit met lepra te maken gehad. In het land heb ik gezien hoe hard hulp nodig is. De mensen hebben er weinig. Met weinig middelen kun je al veel voor deze mensen betekenen."

Haar reis wordt betaald door de organisatie Leprazending, die wereldwijd actief is. De artsen betalen hun eigen reis. Het medisch team wordt in een hotel ondergebracht. Ze opereren gratis. Hoeveel operaties uitgevoerd kunnen worden ligt aan de aard van de verwondingen. "Gewoonlijk zijn er veel handoperaties maar het kan ook gaan om hazenlippen en brandwonden."

Aly Boven is al enkele keren teruggegaan naar Myanmar. Ook om te zien of de opleidingen die ze in voorgaande jaren gaven tot resultaat hebben geleid en om te controleren of er nu beter wordt gewerkt in de operatiekamers. "We hebben een aantal zaken in de operatiekamers aangepast. En dan wil je bij terugkomst in het land toch enige vooruitgang zien. Hoewel we dit keer naar een ander ziekenhuis gaan." Want waar het medisch team ook werkt, overal is hulp dringend nodig.

Myanmar is een land in Zuidoost Azië. Het ligt ingeklemd tussen Bangladesh, India, China, Laos en Thailand. Er wonen 53 miljoen mensen. De mensen zijn er zeer arm. Een derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Tien procent van de mensen heeft niet genoeg geld om dagelijks voedsel te kopen. Leprazending is een organisatie die op medisch gebied de inwoners helpt. Voor die organisatie trekt Aly Boven-Vrijhof in januari naar Myanmar. Lepra komt in het land veel voor. Hulp is noodzakelijk.

Meer berichten