Oprichting van de Stichting door Notariskantoor Van Schaik
Oprichting van de Stichting door Notariskantoor Van Schaik (Foto: Notariskantoor Van Schaik)

Tweede buurtspeelplein Jenaplan IKC Donatushof

Het enorme succes van het nieuwe buurtspeelplein ‘de Torteltuin’ in Bemmel aan de Dr. Hoijngstraat krijgt een vervolg. Een aantal enthousiaste ouders hebben gezamenlijk met de school het plan opgepakt om ook het schoolplein van Jenaplan IKC Donatushof aan de Flierenhofstraat om te toveren tot een uitdagend en natuurlijk schoolplein.

Bemmel - Het schoolplein krijgt een vergelijkbare uitstraling als het plein aan de Dr. Hoijngstraat. Het plein zal voor iedereen toegankelijk zijn, ook buiten de schooluren. Het doel van dit nieuwe plein is om een natuurlijke en groene speelomgeving te creëren waarin kinderen uitgedaagd worden om te spelen, bewegen, creatief te zijn en te ontdekken.

Omdat de huidige middelen van de school niet toereikend zijn hebben een aantal ouders ‘Stichting Buurtspeelplein Donatushof’ opgericht. De doelstelling van de stichting is om de fondsen in te zamelen voor de aanleg van het nieuwe plein. Hiervoor is 65.000 euro nodig.

Help je mee?
‘65.000 euro is een groot bedrag maar met inzet van kinderen, ouders, wijkbewoners, de gemeente, lokale en landelijke instanties denken wij dat het haalbaar is’ aldus de stichting. ‘In Bemmel is veel mogelijk als we de krachten maar bundelen’. De kinderen van Donatushof kwamen zelf ook al in actie; zo zijn er loten verkocht voor de Jantje Beton loterij. Maar de sponsoren en subsidies zullen de grootste bron van inkomsten moeten vormen.

Graag doen wij een oproep aan alle bedrijven of individuen die dit project een warm hart toedragen en ons initiatief willen ondersteunen. Onze dank gaat nu al uit naar Notariskantoor Van Schaik, SNS bank Bemmel en ProcesPartners. Zij hebben ons kosteloos geholpen bij het oprichten van de stichting, openen van de bankrekening en het realiseren van de website.

Nieuwsgierig? Op het huidige speelplein vindt u een bord met onze droom. Of kijk op onze website www.buurtspeelpleindonatushof.nl.

Meer berichten