Onderhoud kerk Haalderen: wilt u nog bijdragen?

U heeft het vast gezien een hoogwerker, soms zelfs meerdere bij de kerk in Haalderen. Er is de laatste tijd nog flink gewerkt aan het pannendak, goten, bliksemafleider-installatie en de "glas-in-loodramen".

Haalderen - Mede dankzij de goede weersomstandigheden vordert het werk sneller dan gepland. Ook op ander terrein zit het erg mee. Van tevoren had de sponsorcommissie een verlanglijst gemaakt van wat strikt noodzakelijk gedaan diende te worden en wat wenselijk is voor de lange termijn. Uitgaande van een voorzichtige begroting zijn vervolgens de werkzaamheden gepland en aannemers gecontracteerd. Gedurende de wervingsactie ontstond het gevoel dat de betrokkenheid van de mensen erg groot was en dat er meer bijdragen binnen zouden komen dan voor het hoogst noodzakelijke onderhoud nodig was. Verschillende werkzaamheden waren wegbezuinigd, maar kwamen weer in beeld toen er iets meer te besteden was dan verwacht. Er is er toen een selectie gemaakt uit de werkzaamheden waarvan bekend was dat het verstandig was deze ook uit te voeren omdat we daar op korte termijn ook problemen mee zouden krijgen. Er is toen een raming van gemaakt, offertes gevraagd en uiteindelijk , toen er voldoende extra middelen hiervoor binnen waren, zijn er aanvullende opdrachten verstrekt. Deze werkzaamheden betroffen nog 8 "glas-lood-ramen", het aansmeren van de vorstpannen en het op orde brengen en vernieuwen van de bliksemafleider-installatie op de pastorie. Wens Een vurige wens is nog om ook het noodzakelijk onderhoud aan het torenuurwerk en de luidklokken, aan te pakken. Hiervoor is in totaal 46.000,- nodig, maar het zou al mooi zijn als we daar een deel van kunnen laten uitvoeren. Als dit lukt staat de zaak er goed bij, dankzij u. We gaan bezien of dat er nog in zit.
Wilt U nog bijdragen? Het bankrekeningnummer is NL39 RABO 0105706558 ten name van RK Parochie Maria Magdalena onder vermelding van "restauratie kerk Haalderen". Een dankbare groet van "de Sponsorcommissie".

Meer berichten