Veranderingen in dienstregeling bus en trein

Provincie Gelderland heeft besloten dat de dienstregeling van de regionale bussen en treinen in Gelderland aangepast mag worden. Deze veranderingen gaan op 10 december in. De vervoerders zorgen ervoor dat de reizigers tijdig op de hoogte zijn van de nieuwe dienstregeling.

Regio - De vervoerders zorgen ervoor dat reizigers tijdig op de hoogte zijn van de veranderingen. Dit gebeurt in de trein, in de reisapps, websites, op bushaltes enzovoort. NS voert landelijk campagne via radiospots, bilboards en andere communicatiemiddelen. Dit verhoogt de attentiewaarde bij de reizigers dat er op 10 december iets verandert. De voorlichtingscampagne start over enkele weken. Ondanks alle voorlichting blijkt dat een beperkte groep reizigers niet op de hoogte is en de eerste tijd nog moet wennen aan de veranderingen. Dat is helaas niet te vermijden.
Vervoerders Gelderland
In opdracht van de Provincie Gelderland wordt het openbaar vervoer in Gelderland uitgevoerd door 3 vervoerbedrijven:
                 • Arnhem/Nijmegen: Hermes (bus en trein)
                 • Veluwe: Keolis (bus) en Connexxion (Valleilijn, treindeel)
                 • Achterhoek Rivierenland: Arriva (bus en trein)

Voorbeelden van veranderingen
Bus 73 en bus 74 rijden over de nieuwe N18. Hierdoor wordt de verbinding tussen de Achterhoek en Twente met als bestemming onder andere de Universiteit Twente, Hogeschool en diverse andere voorzieningen gemakkelijker en sneller bereikbaar. En vice versa natuurlijk.
De trein van 5.53 vanuit Winterswijk naar Zutphen rijdt door naar Apeldoorn. Hierdoor wordt de reistijd 10 minuten korter en reizigers hoeven niet over te stappen.
Tussen Heteren en Elst komt een nieuwe buurtbusverbinding als onderdeel van Flexnet
Er komen meer busritten over de Campus Wageningen omdat er nog steeds een groeiende groep reizigers is.
Er komt een nieuwe rechtstreeks busverbinding tussen Apeldoorn en Barneveld vanwege de groeiende vraag hiernaar.
Eén spitstrein uit Tiel rijdt zonder overstap door naar Arnhem in plaats van te stoppen op Elst. Dezelfde spitstrein rijdt dan uit Arnhem weer door naar Tiel.
Op zaterdag en zondag rijdt lijn 44 Tiel-Maurik-Wageningen een kortere route. Zo haalt de bus de aansluiting op de trein in Tiel beter.

Openbaar vervoer moet duurzamer worden
Provincie en vervoerders werken samen aan het duurzamer maken van het openbaar vervoer. Zo zijn er afspraken over reductie van Co2 (broeikasgas) vastgelegd. Bij voldoende reductie kunnen de vervoerders een bonus verdienen. De vervoerders testen ook klimaat neutrale vervoermiddelen. Zo rijden er tussen Apeldoorn en Arnhem twee waterstofbussen mee met de dienstregeling.
Ieder jaar zijn er een aantal punten waar groepen reizigers ervaren dat de dienstregeling voor hen verslechtert. Dat is niet te voorkomen. Grote groepen reizigers krijgen een betere aansluiting, zijn sneller op hun bestemming. De veranderingen in de dienstregeling zijn in lijn met de visie op openbaar vervoer van de provincie. Bus-en treinlijnen waar veel mensen gebruik van maken worden versterkt door de verbinding sneller te maken of vaker de bus te laten rijden. Lijnen die parallel rijden met andere bus- of treinlijnen of waar weinig vraag naar is worden aangepast of vervallen. Hierbij wordt gekeken of andere vormen van mobiliteit meer aansluiten bij de wensen van de reiziger. Zo zorgen we voor een sterker en betaalbaar openbaar vervoernetwerk.
De dienstregeling van de treinen en bussen in Arnhem/Nijmegen, Veluwe, Achterhoek en Rivierenland worden door de vervoerders Arriva, Connexxion en Syntus gewijzigd. De wijzigingen zijn besproken met reizigersorganisaties-, gemeenten en de dienstencommissies van de vervoerders. Deze hebben advies uitgebracht over de voorgestelde wijzigingen.
De wijzigingen hebben te maken met jaarlijkse aanpassingen die nodig zijn om aan te sluiten bij het landelijk netwerk van NS. De wijzigingen worden landelijk zoveel mogelijk op één tijdstip, namelijk 10 december 2018 doorgevoerd.
De wijzigingen worden ter kennisname aan Provinciale Staten aangeboden.

Meer berichten