Ook windmolenpark Ressen draagt  bij aan het realiseren van de Parijs-doelstellingen voor het verminderen van de CO2-uitstoot. (archieffoto: Henk Andringa)
Ook windmolenpark Ressen draagt bij aan het realiseren van de Parijs-doelstellingen voor het verminderen van de CO2-uitstoot. (archieffoto: Henk Andringa) (Foto: Henk Andringa)

Windmolens: 'Gelderland doet het relatief goed'

Als windmolenplannen samen met omwonenden ontstaan, kan Gelderland voldoen aan de taakstelling voor windmolens.

Regio - Bovendien leiden technische ontwikkelingen tot windmolens met meer megawatt. Hierdoor blijft de provincie bij haar conclusie dat het tijdig realiseren van 230,5 MW niet onmogelijk is, wel lastig. De Monitor Wind op Land, die het Rijk jaarlijks naar de Tweede Kamer stuurt, concludeert dat Gelderland de taakstelling van 230,5 MW niet haalt en op 90 procent komt. Volgens de Monitor "doet Gelderland het relatief goed".
Gedeputeerde Peter Drenth: "Als je samen met inwoners, bedrijven en organisaties bespreekt wat nodig én ruimtelijk mogelijk is om klimaatneutraal te worden, ontstaat inzicht en draagvlak. We zijn niet klaar met de 230,5 megawatt en hebben veel meer duurzaam opgewekte energie nodig.'' Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen starten met regionale energie- en klimaatgesprekken. Gelderland beoogt 55 procent minder uitstoot in 2030. De regio's buigen zich vooral over de opwek van duurzame energie, energiebesparing en het aardgasvrij maken van de bebouwde omgeving. Al die afspraken vormen input voor het nationale klimaatplan.

Meer berichten