Vergoeding mezenschade voor fruittelers

Fruittelers die schade hebben geleden doordat mezen vraatschade aan het fruit veroorzaakt hebben, krijgen toch een substantieel deel van de geleden schade terug.

Regio - Dat heeft de provincie laten weten. De vergoeding die fruittelers kregen was in de afgelopen twee jaar geleidelijk afgebouwd. De ingezette afbouw van 60 procent tegemoetkoming in 2015, naar 30 procent tegemoetkoming in 2016 en 0 procent in 2017 is volgens de Raad van State onvoldoende onderbouwd en wordt herzien. Omdat de feiten en omstandigheden in 2016 en 2017 niet wezenlijk anders zijn dan in 2015, hanteert de provincie alsnog ook voor die jaren met terugwerkende kracht een tegemoetkoming van 60 procent in de schade, in die gevallen waar beroep of bezwaar is aangetekend. En ook over 2018 verleent provincie Gelderland een 60 procent-tegemoetkoming.

Meer berichten