Jongeren horen erbij in Angeren

Een veel gehoorde klacht binnen de kleine kernen is dat er niks te doen is. Vooral sommige jongeren die zich niet laten binden door sportvereniging, muziekvereniging of anderszins. Sommige hebben hier echt geen zin in, sommigen hebben hier het geld niet voor, of willen het anders gebruiken.

Angeren - Enkele lokale organisaties uit Angeren hebben een projectsubsidie aangevraagd bij de Provincie Gelderland. Een van de projecten welke gesubsidieerd is heeft de naam meegekregen “jong in de buurt”. De bedoeling van dit project is dat er in overleg met de lokale jeugd bekeken wordt waaraan daadwerkelijk behoefte is. Het is de organisatie een doorn in het oog dat er voor alle leeftijdscategorieën leuke activiteiten worden georganiseerd tijdens algemene dorpsevenementen, maar voor een bepaalde categorie sluit dit niet of nauwelijks aan.

Koningsdag, in mindere mate Lentekriebels en Angerse Kermis; het zijn juist deze dagen waarvoor de jeugd tussen de 14 en 18 jaar officieel te klein is of juist te groot. Op een luchtkussen worden ze tijdens Koningsdag ook niet vrolijk.

Het gevaar is om voor deze jongeren iets te organiseren, maar dit is een achterhaalde methode. Enkele volwassenen, die betrokken waren bij de subsidieaanvraag, nodigen hierbij alle jongeren van Angeren tussen de 14 en 18 jaar uit voor een Pizza-overleg. Naast dat er een, stuk, pizza gegeten kan worden, wordt er ook gevraagd wat ze in Angeren missen en wie er mee wil helpen e.e.a. voor hunzelf en leeftijdsgenoten geregeld te krijgen. Aansluiting bij hetgeen er in Angeren al is, is het uitgangspunt, zonder dat ze ergens lid van hoeven te worden. Op deze manier wordt geprobeerd de jeugd volwaardig onderdeel van Angeren te laten zijn

Het pizzaoverleg is gratis en vindt plaats op vrijdag 1 juni van 18.00 – 20.00 uur in het Dorpshuis te Angeren. I.v.m. het aantal te bestellen pizza’s is het noodzakelijk om van te voren op te geven. App of bel naar 06 2060 1157 (Marcelino)

Meer berichten