Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit

Provincie Gelderland heeft de tweejaarlijkse Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit (GPRK) uitgeschreven. Het thema van deze editie is 'Landschap nieuwe stijl – toen, nu en straks'. Mensen kunnen voorbeelden van gebieden in Gelderland aanmelden waar het landschap een opmerkelijke verandering heeft ondergaan, met een nieuwe stijl als resultaat. Dat kan tot en met 21 mei via het forum Maak Gelderland Mooier.

Regio -  Gedeputeerde Josan Meijers hoopt op veel inzendingen: "Onze provincie heeft zo'n rijkdom aan landschappen, waar als je goed kijkt verleden heden en toekomst samenkomen. We mogen trots zijn op de diversiteit en geschiedenis die in de landschappen besloten ligt. Met deze prijs worden we ons daar nog bewuster van en kunnen we Gelderland nog mooier maken".

Breed spectrum
Bij de prijs gaat om een breed spectrum van landschappen, zoals stedelijke landschappen, dorpsrandlandschappen, recreatielandschappen, energielandschappen, infrastructuurlandschappen, woon-werklandschappen, herinneringslandschappen, agrarische landschappen, natuurlandschappen. Dat kunnen actuele en eigentijdse projecten zijn, maar ook naar landschappen waar zich in het verleden een nieuwe stijl ontwikkelde, met nog steeds een betekenis voor vandaag. En naar landschappen die de toekomst laten zien, zoals duurzame landbouw, klimaatadaptatie.

Meedoen
Niet alleen gemeenten maar ook maatschappelijke organisaties, waterschappen, verenigingen, stichtingen en particulieren kunnen goede voorbeelden aandragen. Foto's, filmpjes en documenten kunnen geüpload worden. Inzending via het forum maakt dat de lijst met voorstellen gelijk openbaar is en dat iedereen de groei van de lijst kan volgen en eventueel kan becommentariëren en steun betuigen. Ook kunnen mensen reageren op ingediende voorbeelden via ons forum Maak Gelderland Mooier en stemmen op de genomineerde projecten.

Nominaties
Uit de ingediende voorbeelden worden de nominaties geselecteerd door een commissie, bestaande uit interne en externe deskundigen. Gedeputeerde Staten stellen de nominaties vervolgens vast. Zodra deze bekend zijn gaat de jury aan de slag voor de juryprijs en kan het publiek stemmen voor de publieksprijs. De provincie stelt een juryprijs en een publieksprijs van elk €10.000 beschikbaar. Bijvoorbeeld om een kunstwerk te realiseren, te besteden aan promotie of voor onderhoud. Het prijstraject sluit in november af met een manifestatie waar winnaars bekend worden gemaakt en prijzen uitgereikt.
 
Meer informatie is te vinden op https://maakgelderlandmooier.gelderland.nl/gprk2018/default.aspx

Meer berichten