Geslaagde politieke avond voor jeugd

Woensdagavond 28 februari was het dan zover: de eerste politieke avond voor jongeren in de gemeente Lingewaard.

Lingewaard - Afgevaardigden van alle verkiesbare partijen in de gemeente kwam samen bij Stichting Welzijn Lingewaard om samen met een groep jongeren te debatteren aan de hand van diverse stellingen.

Met de verkiezingen in zicht zagen de jongerencoaches van SWL het als de uitgelezen kans om jongeren en politici dichterbij elkaar te brengen.
'Sociale media hebben een slechte invloed op jongeren' of 'Jongeren moeten meer betrokken worden bij beslissingen die hen aangaan', waren onder andere stellingen die deze avond tot het gesprek leidden. Hoewel sommige stellingen in een pittige discussie resulteerden, werd er bovenal met respect naar elkaars argumenten geluisterd.

Jongeren hebben zich kunnen laten horen en voelden zich meer betrokken. Politici kregen uit eerste hand te horen wat jongeren bezig houdt en hoe zij over zaken denken. Er is aan beide kanten meer begrip ontstaan, er zijn zelfs al toezeggingen gedaan in de ideeën die jongeren hebben over de organisatie en locatie van een jongerenfeest.

Na het debat hebben alle betrokkenen nagepraat en bleek er een enthousiaste stemming te heersen over deze avond. De wens voor en vervolg is unaniem uitgesproken, dus hier zullen de jongerencoaches van SWL zich voor inzetten.

Meer berichten
Shopbox