Klimaat jij mee?

Publiek maken waar zij dit jaar persoonlijk mee aan de slag gaan om zélf bij te dragen aan een klimaatneutraal Gelderland. Dat hebben 8 Provinciale Statenleden en een gedeputeerde onder de noemer 'Klimaat jij mee?" vandaag gedaan.

Regio - Geen vrijblijvende bekendmaking maar een actie waar ze persoonlijk op aanspreekbaar zijn, want met hun actie willen ze in kleine stapjes ook bijdragen aan een klimaatneutrale provincie. Zo laten zij zien dat ambities ook vragen om persoonlijke inzet.  Zij nodigen collega-statenleden uit zich hierbij aan de sluiten. En sporen in de privé-omgeving ook vrienden aan om mee te doen, net als medewerkers van de provincie, gemeenten, waterschappen en andere organisaties. 
Klimaatinitiatief Provincie Gelderland
Aanleiding voor deze actie is het vaststellen van het klimaatinitiatief in de vergadering van Provinciale Staten op 7 maart 2018. Gedeputeerde Staten hebben dit initiatief omarmd. Met de vastgestelde afspraken wil de provincie Gelderland 55% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 gerealiseerd hebben. Met de aansporing Klimaat jij mee? willen zij laten zien dat het niet alleen om mooie ambities in de toekomst gaat met jaarlijkse klimaatplannen, maar juist ook om concrete persoonlijke inzet van mensen gaat in het hier en nu. Persoonlijk gedrag, waar iedereen zijn eigen afweging in maakt, maar dat wel degelijk bijdraagt aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. 
Persoonlijk 
Statenlid Paul Kusters, 1 van de initiatiefnemers van het Klimaatinitiatief: 'Het gaat niet om goede of foute acties, dat is ieders persoonlijke afweging. Bovendien willen we mensen ook niet de maat nemen door aan te geven of het goed, voldoende of weinig. Is. Het moet persoonlijk en gemeend en moet echt tot actie leiden. Op diverse sociale media als Facebook en Twitter kan iedereen meedoen.'
Persoonlijke acties/uitdagingen
#Klimaatjijmee 
Zo klimaat ik:

  • Alle lampen vervangen door led-verlichting, onderzoeken hoe woning klimaatvriendelijker kan, minder vlees en vaker vegetarisch eten, René Westra (VVD)
  • Mijn huis voorzien van zonnepanelen, Daisy Vliegenthart (CDA)
  • Max 2-3 keer per week vlees eten, ritjes van 5-15 km fiets ik, Antoon Kanis (D66)
  • Geen in plastic verpakte producten kopen, biologische groenten en met het seizoen mee eten, Paul Kusters (SP)
  • HR-ketel vervangen door warmtepomp, vaker de auto laten staan, elektrisch rijden, minder vlees eten, Titus Visser (PvdA)
  • Ons vervoer volledig elektrisch maken, de benodigde elektriciteit zelf opwekken, Janneke Slingerland (CU)
  • Minder vlees eten en sowieso geen rundvlees, stroom van een lokale duurzame energiecoöperatie, 5 bomen planten, elektrisch rijden, Joa Maouche (GroenLinks)
  • Geen eten of spullen weggooien, Marcel Bruins (50Plus)
  • Een keer per week geen vlees eten, Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde voor energie en klimaat
Meer berichten
Shopbox