Logo lingewaardactueel.nl


Enkele honderden parochianen woonden de eerste viering bij van de nieuwe parochie H. Maria Magdalena. Zaterdagavond was er een viering in Elst, een dag later in Huissen zoals hier te zien is (foto: Kirsten den Boef)
Enkele honderden parochianen woonden de eerste viering bij van de nieuwe parochie H. Maria Magdalena. Zaterdagavond was er een viering in Elst, een dag later in Huissen zoals hier te zien is (foto: Kirsten den Boef) (Foto: Vincent Bos)

'Start parochie is markant moment'

De boodschap is helder. Om de nieuwe r.-k. parochie H. Maria Magdalena tot een succes te maken is ieders inzet en hulp nodig. Vicevoorzitter Jeannette den Boer vraagt daarom aan het eind van de oprichtingsviering aan de parochianen of het bestuur op hun hulp kan rekenen.

Door Vincent Bos

ELST/HUISSEN - De nieuwe parochie is het resultaat van de fusie van de parochies De Levensbron (Lingewaard) en St. Benedictus (Overbetuwe). "Het historisch belang van deze fusie wordt onderstreept door de grote aanwezigheid van de parochianen", stelt pastoor Gerard Peters aan het begin van de viering. Zaterdagavond is de mis in Elst, een dag later in de kerk in Huissen-stad.

De fusie tussen de beide parochies is gesmeerd verlopen. Dat heeft ermee te maken dat van een samenwerking al langer sprake was. Pastor Victor Bulthuis refereert daar aan in zijn overweging. "De pastorale teams vormen al enkele jaren een eenheid. De parochiebesturen kenden elkaar al langer en hebben een tijd geleden definitief de handen ineen geslagen. De programma's van De Ark en Herberg De Aandacht (spirituele centra, red) zijn op elkaar afgestemd. Er zijn al gezamenlijke bedevaarten en parochiereizen. De misdienaars gaan met elkaar op stap. We zijn al geruime tijd met elkaar onderweg."

Pastor Victor Bulthuis gaat in op de naam van de nieuwe parochie. "Maria Magdalena ging zelfs naar Jezus op weg toen het graf al leeg was. Ze zocht de dode man maar ontmoette de verrezen Heer. Daarmee is zij het teken van de hoop geworden." Hij spreekt de hoop uit dat Maria Magdalena de parochie mag helpen om in beweging te blijven.

Vicevoorzitter Jeannette den Boer wijst erop dat in 2008 De Levensbron is ontstaan en in 2010 de St. Benedictusparochie. Het zijn daarna geen gemakkelijke jaren geweest. In Lingewaard zijn al vijf van de zeven kerken gesloten. In Overbetuwe is alleen de kerk in Indoornik gesloten voor weekendvieringen.

Ze geeft aan dat de vitaliteit van geloofsgemeenschappen onder druk staat en dat het pastoraal team de afgelopen jaren kleiner is geworden. "Maar de pastorale zorg blijft", zegt ze.

Een fusie lag voor de hand. Maar rooskleurig is de toekomst nog niet. Ze verwijst naar de vergrijzing onder de vrijwilligers en het afnemen van financiële middelen. "Maar laten we ons vasthouden aan de Maria Magdalena, de apostel van de hoop. We gaan met elkaar op pad. We willen zichtbaar worden en dienstbaar zijn. Daarom beginnen we in Lent met een inloophuis." De nieuwe parochie heeft ook een nieuw logo. Dat is aangebracht op een bord dat in de kerken van Elst en Huissen een plaats krijgt.

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox