Logo lingewaardactueel.nl
  • Alles
  • (2)
    Algemeen

166e Angerse Umdracht op zondag 25 juni “verbonden blijven”

zondag 25 juni 10:00 uur

Zondag 25 juni wordt in de tuin en op de kerkhoven van de St.-Bavoparochie de jaarlijkse Angerse Umdracht gehouden. Het thema van de Umdracht is: “verbonden blijven”.

De Angerse Umdracht heeft uit historisch perspectief iets unieks. Het is namelijk een processie die zich niet of nauwelijks op de openbare weg begeeft: ze bestaat uit een ‘rondje om de kerk’. Dat is een historisch overblijfsel, dat ons terugvoert naar de katholieke emancipatiestrijd uit de negentiende en twintigste eeuw.

De Umdracht op zondag 25 juni

Om 10.00 uur begint de Eucharistieviering in de St.-Bavokerk. Het thema van de dienst is ‘verbonden blijven’ , de voorgangers zijn pastor Peters en pastor van Cuijk. De dienst wordt door het gemengd koor van de Levensbron en Zang en Vreugde ondersteund. Voor de kinderen is er een kindernevendienst. Om 11.00 uur wordt de processie opgesteld, waaraan ook de Bevers van de scoutinggroep St. Augustinus zullen deelnemen. De Umdracht trekt via het oude en nieuwe kerkhof en de Mariakapel weer naar de kerk. Ondertussen worden de aanwezigen bij drie rustaltaren en de Gedenkzuilen met de monstrans gezegend. Tijdens de tocht wordt gebeden, gezongen en muziek gespeeld door Harmonie St.-Ceacilea. Bij terugkomst in de Bavokerk (rond 11.45) volgt een laatste zegening. Traditioneel wordt de Umdracht afgesloten met een vendelhulde aan de pastores door het schuttersgilde Sint Bavo.

Tijdens de vendelhulde is er voor iedereen koffie/thee/limonade.

Uitnodiging voor de Angerse Umdracht

De vrijwilligers van de Angerse Umdracht nodigen alle gelovigen van de parochie de Levensbron met hun familieleden en bekenden uit, om mee te lopen. Laten we als parochie ‘verbonden blijven’.


deel deze activiteit